Producer
One More Frame
Drone Operator
Hristo Hristov

Film Story

Видео по пътя към хижа Козя Стена заснето с DJI Phantom 4 pro v2.0.

Отново много приключения и уникални гледки.

Leave us a comment

comment