Всеки човек на снимачната площадка има своето значение за видеопроизводството. За да се случват нещата преди, по време и след снимачния период е много важно да се знае кой какво прави. Всеки трябва да върши работата си според предназначението си. В случай че това не стане, започва една бъркотия. Започват да се попълват липси. Настъпва хаос, което води непременно до забавяне и оскъпяване на дадения проект.

Ще разгледам два основни екипа – режисьорския и операторския.

Има един човек, който взима решенията на снимачната площадка, това е режисьорът. Ако има въпрос относно каквото и да било, то режисьорът е човекът, който трябва да го реши. Режисьорът отговаря за видеопроизводството изцяло. Той мисли за визията и драматургията на зададената задача – било то филм, клип, реклама или нещо друго. След него е асистент-режисьора. Това е човекът, който следи дали всичко е наред. Той наблюдава процеса на работа отблизо. Той е връзката между отделните сектори и режисьора. Дясната ръка на режисьора.

Нека продължим с операторската група. В нея влизат главният оператор, оператор на камерата, оператор на фокуса, асистент-оператор. Главният оператор е човекът, който отговаря за визията, решена заедно с режисьора. Неговото място е до режисьора и той наблюдава цялостната визия. След него е вторият оператор, който е на камерата. Това е дясната ръка на главния оператор. Той отговаря за правилното кадриране и движение на камерата. Операторът на фокуса често е човек, който е подценяван. Малко хора осъзнават колко е важен той. Всеки, който не се занимава с тази сфера би попитал, защо оператора на камерата не си следи фокуса. Неговата работа е да следи кадъра, всичко, което трябва да се покаже и види. Разбира се, в кадъра има по-важни и по-маловажни неща. Главният обект, който заснемаме, трябва да е на фокус. Ако това е движещ се обект, то тогава оператора на фокуса трябва да е сигурен, че всичко е наред и обектът е фокусиран правилно. Последният, но не по важност е асистентът. Това е човекът, който се грижи за камерата, наглася я спрямо параметрите на снимките, сменя обектива и прави всичко свързано с техническата част по камерата. Ако някой от този екип има проблем или въпрос към продукцията, веднага се казва на главния оператор. А той от своя страна ще го обсъди с режисьора.

Ето как най-схематично обяснихме йерархията във видеопроизводството.

Какво би се случило, ако операторът на камерата например започне да рови в настройките на асистента? Ами ако операторът на фокуса започне да се бърка в работата на главния оператор? Видеопроизводството би станало жертва на анархия и продукцията би се забавила и оскъпила.

Ето защо е важно всеки да си върши работата – защото всеки е важен и без него не може.